โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบตัวนักเรียนและรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การไว้ทรงผม ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ระเบียบแนวปฏิบัติใหม่มีผลใช้บังคับวันที่ 13 มกราคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
ประกาศ แนวทางจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 65
เปิดรับสมัครนักเรียน ปี 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
การป้องการแพร่ระบาดของโควิด 19
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
มาตรการ เน้นย้ำ! เทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
อาการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
แจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลังจากปิดเทศกาลวันปีใหม่
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 64
แจ้งขยายเวลาในการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand และ On-Site
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64