โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบระดับชาติ o-net
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.
นางสาวฐาฐิษตา วงศ์ก่อ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบระดับชาติ o-net โดยมีนายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,13:43   อ่าน 58 ครั้ง