โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
คณะผู้บริหาร

นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 084-153-9439
อีเมล์ : yatista_w27@hotmail.com