โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพียรจิตร์ ใยนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0817088987
อีเมล์ : pianjit.yainon@gmail.com