โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางละเอียด นามสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 084-5134254
อีเมล์ : Kroolaiad2505@gmail.com