โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวนารี สุขสำโรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0968602252
อีเมล์ : vanaree@live.com

นางสาววัชราภรณ์ นวนคำสิงห์
เบอร์โทร : 0836663146
อีเมล์ : Luxjang_yn@hotmail.com