โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศรีสวาท ทินราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 081-0566395
อีเมล์ : Srisawat3010507@gmail.com

นางสาวสิรินดา โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0991721331
อีเมล์ : sirinda.9040@gmail.com

นางสาวนิภาพร ทองคำสุข
เบอร์โทร : 087-8582295
อีเมล์ : Nipaporn.bee36@gmail.com