โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิกุล ศรีราชเลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 081-8729048
อีเมล์ : 3480506@gmail.com

นางบุษบา คำเติม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0611512563
อีเมล์ : lovebus_06@hotmail.com

นางอุดมพร โคตรชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0621093338
อีเมล์ : udomporn2157@gmail.com