โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพัฒนพงศ์ พรรคพวก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0862410007
อีเมล์ : phakphuak07@gmail.com