โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ภาพกิจกรรม
การประเมินคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพประจำปี 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพประจำปี2564 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ จึงส่งห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,13:50   อ่าน 74 ครั้ง