โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กองลูกเสือโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี
-ทดสอบการเดินทางไกล ผ่านจุดทดสอบ 6 จุด
-ทดสอบการประกอบอาหาร
-ทดสอบการผจญภัย 8 ฐาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,15:06   อ่าน 146 ครั้ง