โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ภาพกิจกรรม
ตรวจ ATK คณะครูและนักเรียนทุกคน
วันที่ 1 มีนาคม 2565
โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ พบผู้ติดเชื้อโรคระบาดโควิด -19 ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ คุณครูพิกุล ศรีราชเลา ครูอนามัยโรงเรียน จึงประสานหมอ ขอความอนุเคาระห์เข้าตรวจ ATK ให้กับคณะครูบุคลากรทุกท่าน และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดอย่างต่อเนื่อง แจ้งผลการตรวจ ATK ของรร.ดอนก่อโนนสวรรค์ เข้ารับการตรวจทั้งหมด รวมทั้งภายนอก 122 คน ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ รพสต. เทศบาลตำบลหนองปลาปากเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคาระห์โรงเรียนครั้งนี้
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2565,15:20   อ่าน 62 ครั้ง