โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการปลูกฝังคุณธรรม ศีิลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,13:42   อ่าน 171 ครั้ง