โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เขตตรวจราชการที่ 10  ประจำปี 2566
     - นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ
ผอ.รร.ดอนก่อโนนสวรรค์
 
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 80 ครั้ง