โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
บริษัทสร้างการดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม "ธนาคารทองคำจากขยะ"
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
รางวัล Zero Waste School